The Team

mk.png

Cllr. Malcolm King OBE

Prif Swyddog

Chief Officer

Linda "Bronson" Platt

Dirprwy Reolwr

Deputy Manager

Robert Hill

Rheolwr Addysg Amgen

Alternative Learning Manager

IMG_0228.jpg

Julie Humphreys

Gweinyddwr

a Swyddog Cyllid

Administrator

& Finance Officer

Siôn Edwards

Rheolwr Cyfarthrebu

Communications Manager

Kate Buirski

Dirprwy Reolwr Dysgu Amgen

Deputy Alternative Learning Manager

Leon Williams

Uwch Gweithwr Chwarae

Senior Playworker

154896504_106077804868735_18797574849127

Rhiannon Jones

Uwch Weithiwr Ieuenctid a Gweithiwr Chwarae

Senior Youth Worker & Playworker

IMG_20200310_130347.jpg

Karen Mills

Rheolwr

Blynyddoedd Cynnar

Early Years Manager

Tracy EYC.jpg

Tracy Coppack

Uwch Ymarferydd

Gofal Plant

Senior Childcare Practitioner

IMG_20200310_130413.jpg

Lynn Heym

Ymarferydd Gofal Plant

Childcare Practitioner

WhatsApp Image 2021-09-08 at 12.05.59 (2).jpeg

Ashleigh Hopwood

Ymarferydd Gofal Plant

Childcare Practitioner

35390778_10213568830993248_8924516096296

Colin Powell

Rheolwr Prosiectau

Projects Manager